top of page

Sportovní přípravka

Rádi bychom Vám představili sportovní kroužek všestrannosti, který se zaměřuje na zdravý a přirozený pohyb dětí. 

Je vhodný pro děti od předškolního věku, tj. od 5 let. Děti se učí všemožným pohybovým dovednostem a prohlubují své pohybové schopnosti. 

Součástí tréninků jsou společné týmové hry, soutěže, rozcvičky a také hlavní části, kde trenéři učí základy gymnastiky, atletiky a míčových her. Je kladen velký důraz na úspěch dítěte, fair play pravidla, týmového ducha, zdravou podporu v soutěžení a láska k pohybu. 

Děti také mají možnost se zúčastnit letních i zimních sportovních soustředění a příměstských kempů. A dalších akcí jako jsou vystoupení klubu či veřejných pražských akcí. 

Tréninky jsou vedeny vzdělanými pedagogy a trenéry s licencemi.

Nabídky kurzů jsou k dispozici zde

 

Sporotní přípravka
bottom of page