top of page

Soutěžní kategorie

 

Soutěže probíhají pod záštitou FISAF.CZ – český svaz aerobiku a fitness

Podrobnější informace a pravidla k jednotlivým soutěžím naleznete zde https://fisaf.cz/o-fisaf/dokumenty/.


Typy soutěží

 • Sportovní aerobik 

 • Fitness týmy

 • Aerobic Team Show

 • Soutěžní Aerobic Master Class

 • Česko se hýbe ve školách

 • Českomoravský pohár

 

Ve sportovním aerobiku a fitness týmech existují soutěže ve třech výkonnostních třídách. V soutěžích SAMC, ATS výkonnostní třídy nejsou. V kategorii 6 – 7 let III. VT a kategorii 28 a více let ve III. VT (fitness aerobik a step týmy), se výkonnostní třídy nevyhodnocují.

  

Hierarchie jednotlivých soutěží

 

Soutěže na sebe posloupně navazují. 


Soutěžní aerobik

 • Sportovní aerobik a fitness týmy (SA a FT)

  • I. Výkonnostní třída (MČR, ME a MS)

   • II. Výkonnostní třída

    • III. Výkonnostní třída

     • Českomoravský pohár (ČMP)

 • Aerobic Team Show (ATS) 

 • Soutěžní Aerobic Master Class (SAMC)

 

 • Sportovní aerobik 

  • ženy, muži, dua, tria

  • prokazuje schopnost předvést komplex prvků obtížnosti s ostatními pohyby, které vychází z tradičního high impact aerobiku, s vysokou intenzitou a dokonalým provedením, a to vše na vhodný hudební doprovod.

 

 • Fitness týmy

  • aerobik, step, performance

  • fitness týmy prokazují schopnost předvést synchron všech pohybů předvedených na hudební doprovod ve více početném týmu.

 • Českomoravský pohár - ČMP 

  • závod ve sportovním aerobiku a fitness týmech.

  • ČMP je otevřená soutěž pro závodnice a závodníky z řad dětí od 6 let mládeže a dospělých.

  • soutěž je určená pro všechny, kteří nestartovali v I. - III. VT.

  • závody pro začínající závodníky 

  • sestavy jsou zaměřené na základy aerobiku - sestavy obsahují 9 - 10 prvků obtížnosti síly, flexibility, skoků a povinné prvky (jacky, kliky, high-leg kicky), správné držení těla

  • sestava je dlouhá 1, 20 -+ 5 s

  • závody jsou 1. seznámení se závodní atmosférou, seznámení se závodními pravidly, pravidly fair-play, děti se naučí vzájemně podporovat a držet týmového ducha

  • závody probíhají po celé České republice

 • II. a III. Výkonnostní třída (2. a 3. VT)

  • u závodníků se předpokládá, že již zvládli základy aerobiku a mohou postoupit výše (zpravidla postupují z ČMP)

  • sestavy obsahují 11 - 16 prvků obtížnosti sály, flexibility, skoků a povinné prvky (jacky, kliky, high - leg kicky)

  • narozdíl od závodů ČMP se již dbá více na perfektní rozdělení prvků obtížnosti dle bodového hodnocení do jednotlivých třetin sestavy 

  • sestava je dlouhá 1,40 +- 5 s

  • více se dbá na estetickou stránku závodníka tzn. na závodní dres a celkový výraz a projev 

  • velký důraz je kladen na správné držení těla

  • závody probíhají po celé České republice

 • I. Výkonnostní třída (1. VT)

  • soutěž pro nejlepší závodníky ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Závodníci jsou nominovaní na mezinárodní soutěže ME a MS dle splněných nominačních pravidel.

  • závody probíhají po celé České republice

 • Soutěžní Aerobic Master Class - SAMC​​

  • závody probíhají jako cvičení podle lektora

  • nejde o formu sportovního aerobiku, ale komerčního aerobiku

  • závod probíhá rozřazením do věkových kategorií, kterým je přiřazen lektor, který vede celý závod 

  • hodnocení se zaměřuje na správnost provedení prvků komerčního aerobiku, schopnost závodníka co nejrychleji sestavu zachytit, přesnost, estetický dojem, tj. správné držení těla, výraz a projev

  • závody jsou vhodné pro děti, které chtějí zažít závodní atmosféru, ale nemají touhu secvičovat a trénovat vlastní sestavu

  • závody probíhají po celé České republice​​

 • Aerobic Team Show – ATS

  • aerobic Team Show je soutěž v pódiových skladbách aerobiku, které navazují na tradice hudebně - pohybových kompozic v České republice. Aerobic Team Show chápeme jako schopnost předvést skladbu skupinou cvičenců jako souvislé dynamické cvičení na hudbu.

 • Česko se hýbe ve školách - ČSH

  • soutěž v pohybových skladbách „Česko se hýbe ve školách“. Otevřená soutěž pro děti a mládež je soutěží zaměřenou na tvorbu a předvedení pohybové skladby jako hudebně-pohybové kompozice.

  • soutěž Česko se hýbe ve školách může dále navazovat do fitness aerobiku, sportovního aerobiku a Aerobic Team Show

  • některé ze závodnic mohou také vyzkoušet Soutěžní Aerobic Master Class.

 

.

ASK Denisy Herodesové
bottom of page